Řečníci

Belko

Tomáš Belko

Textař, libretista, saxofonista, kreativní ředitel
Písňové texty začal psát v 90. letech pro skupinu Sto zvířat a dosud nepřestal. Mezitím ale psal pro spoustu dalších interpretů nejrůznějších žánrů (od písmene L je to např. Lucie Bílá, Lucie, Laura a její tygři, Lanugo). V roce 2012 vyšel výběr jeho textů v knize "Nikdy nic nebylo" v nakladatelství Akropolis. Rovněž je autorem řady filmových a divadelních textů a libreta muzikálu: Lucie, větší než malé množství lásky. Jeho dosud největší projekt je multimediální show o životě A. Vivaldiho: Vivaldianno - Město zrcadel, které zároveň režíroval a které po celém světě vidělo už více než 250 000 diváků.
Petr Borkovec

Petr Borkovec

Básník, prozaik, překladatel, autor knih pro děti. Dramaturg pražského café Fra
Píše pravidelné sloupky pro časopis Full Moon, rozhlasovou stanici Vltava, server iliteratura a slovenskou revue Fraktál. Zatím posledními knihami jsou sbírka povídek Lido di Dante (2017), básnická sbírka Herbář k čemusi horšímu (2018). Letos mu vyjde kniha pro děti Každá věc má něco společného se štěstím a soubor sloupků a krátkých prozaických textů Petříček Sellier & Petříček Bellot. Překládal poezii Vladislava Chodaseviče, Vladimira Nabokova, Jevgenije Rejna, Josifa Brodského, Jurije Odarčenka aj. S Matyášem Havrdou přeložil Sofoklova Krále Oidipa a Aischylovu Oresteiu. Získal nominaci Magnesia Litera za poezii (2019).
Horáček

Michal Horáček

Spisovatel, esejista, novinář, textař, básník, producent a vystudovaný antropolog
Své první texty napsal koncem 70. let, v nahrávacích studiích byly však realizovány až od roku 1983 (spolupráce se Zdeňkem Rytířem, písně pro Michala Tučného a Petra Spáleného). Zásadní bylo setkání se skladatelem Petrem Hapkou v roce 1984, které přineslo koncipovaná autorská alba. Postupný přechod od ryze písničkářské ke klasické poetické tvorbě zahájil veršovaným libretem Kudykama. To obsahovalo i šest villonských balad. Právě k tomuto žánru posléze obrátil svou pozornost. V roce 2018 kandidoval v prezidentských volbách.
Charvat

Martin Charvát

Idea Maker
V reklamě pracuje od roku 1994. Spolupracoval a spolupracuje na mnoha českých, nadnárodních i světových kampaních. Ve svém portfoliu má značky jako Google, Red Bull, Toyota, Pilsner Urquell, Kooperativa, Apple a mnohé další. V současné době se věnuje se svou agenturou HAZE inovacím v komunikaci. O kreativitě v reklamě přednáší na Vysoké škole ekonomické a na Vysoké škole kreativní komunikace.
Lucie-Jílková-1024×946

Lucie Jílková

Stylistika, elektronická komunikace, fonetika
Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obecnou lingvistiku, fonetiku a maďarskou filologii, doktorské studium absolvovala tamtéž. V současné době pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR v oddělení stylistiky a sociolingvistiky. Zabývá se stylistikou, elektronickou komunikací a fonetikou. V nedávné době se autorsky podílela na knihách Stylistika mluvené a psané češtiny a Syntax mluvené češtiny. Věnuje se také činnosti popularizační (jazykové koutky pro Mediažurnál, scénáře a náměty televizního pořadu O češtině).
Anna_Kareninová_foto osobní archiv

Anna Kareninová

Překladatelka, autorka rozhlasových literárních pořadů, autorka četných článků a doslovů, zabývá se dlouhodobě překlady filmovými
Kromě jiných ocenění je nositelkou ceny Magnesia Litera 2003 za překlad knihy L. F. Célina Klaun’s band a ceny Francouzského velvyslanectví za přínos ke zpřístupnění francouzské literatury v Čechách. Její rozhlasový komponovaný pořad o Ezru Poundovi (Chtěl bych napsat ráj) získal uznání poroty v kategorii literárních pořadů na Prix Bohemia (v roce 2001). Od 90. let dále studijně pobývala v Itálii, Francii, USA a Velké Británii a rozhodla se plně věnovat literárním překladům, v próze především románům L. F. Célina, v poesii dílu E. Pounda. Kromě knižních překladů, které doprovodila vlastními doslovy a komentáři (M. Durasová, G. Apollinaire, N. Sarrautová, T. Landolfi, R. Char, T. Stoppard, M. de Ghelderode, L. F. Céline, E. Pound), je překladatelkou a autorkou dialogů více než stovky filmů, vytvořila filmové titulky ke snímkům významných světových režisérů (Fellini, Godard, Visconti, Antonioni, Russel, Truffaut, Greenaway, Strick, Tarkovkskij...). Vytvořila i české verze operních libret.
bob

Bob Kartous

Publicista, speaker, profesionální provokatér veřejné diskuse
Autor knihy No Future, mluvčí Českých elfů. V dizertaci Axiologie reklamy ukázal, jak reklamní a marketingový jazyk využívá platného hodnotového pole, v němž se publikum nachází, aby dosáhl identifikace s postoji a názory cílových skupin.
JTS_P1180562_entw_VD

Lucie Lukešová

Lingvistka, lektorka a překladatelka
Po magisterských studiích na FF UK (český jazyk a literatura, překladatelství angličtina) ji zlákala korpusová lingvistika, a tak se už deset let podílí na chodu projektu Český národní korpus, kde má kromě výuky na FF UK a výzkumu v oblasti kontrastivní lingvistiky a translatologie na starosti také propagaci volně dostupných korpusových nástrojů a nejnovějších zdrojů informací o češtině. Pravidelně organizuje korpusové workshopy pro laickou i odbornou veřejnost a zasazuje se o využití korpusů ve výuce.
MARI3676-1024×969

Jiří Materna

Specialista na strojové učení
Specialista na strojové učení s více než 12 lety zkušeností s jeho aplikacemi v průmyslu. Mezi lety 2008 a 2017 pracoval ve společnosti Seznam.cz, z toho posledních 7 let jako vedoucí výzkumného oddělení. Nyní pracuje na volné noze a nabízí vývoj machine learning řešení na míru. Je to zakladatel a spoluorganizátor konference Machine Learning Prague, největší konference zaměřené na aplikace strojového učení v Evropě, zakladatel a lektor Machine Learning College, vzdělávacího programu pro získání praktických dovedností v oblasti strojového učení a umělé inteligence, technologický mentor ve StartupYardu a AI Startup Incubatoru a autor prvního českého blogu o strojovém učení mlguru.com. Mezi jeho odborné zájmy patří strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, information retrieval, statistika a obecně řešení těžkých problémů z oblasti informatiky s aplikacemi v běžném životě.
ZEL_8672 (kopie) (2)

Jan Studnička

Online Strategist agentury Boomerang
Píše scénáře, reklamy, texty na sociální média třeba pro Čilichili nebo vystupuje jako standup komik.
_stefan_svec

Štefan Švec

Hlavní editor
Už 15 let působí v dresu agentury Boomerang Communication jako hlavní editor časopisu ČILICHILI. Celou dobu posouval hranice firemní komunikace a štval české celebrity legendární rubrikou Fakebook.

Program

Bio OKO, Františka Křížka 460/15, Praha
Pátek 8. 11. od 9 hod.

9:00
Příchody, prezence

9:30 – 9:40
Úvod

 • moderátoři Hana Řičicová a Vít Svoboda

9:40 – 10:40
Reklamní a mediální jazyk

 • Martin Charvát – Reklamní text v průběhu času
 • Štefan Švec a Jan Studnička – Jak se nestát jazykovou zombie

10:40 – 11:40
Literární část 

 • Petr Borkovec – Básni, řekni něco (od pozorování rybníka přes koupání k přísloví s rybníkem)
 • Anna Kareninová – Proměny jazyka a textu v překladech za posledních 30 let                      

11:40 – 12:30

Pauza na oběd 

V sále promítání části dokumentu Vzpomínáte…? (téměř hodina českých reklam z období pana Vajíčko)

12:30 – 13:30
Současný jazyk a Korpus

 • Lucie Jílková – Současná mediální čeština (vybrané stylistické jevy)
 • Lucie Lukešová – Vše, co jste chtěli vědět o Korpusu, a báli jste se zeptat

13:30 – 14:30
Jazyk písňového textu

 • Tomáš Belko – Improvizace o psaní
 • Michal Horáček – Rytmus a rým (tradice vázané řeči nejen v české poezii)

14:30 – 14:50
Coffee Break

14:50 – 15:50
Nové trendy – Jazyk fake news a robotický jazyk

 • Bob Kartous – Jak se z fake news stává sociální realita
 • Jiří Materna – Robotický jazyk

Zakončení akce

Moderátoři

Hana_Řičicová-1024×931

Hana Řičicová

Projektová manažerka a moderátorka
Vít Svoboda

VÍT SVOBODA

Editor sociálních sítí a moderátor

Partneři

Zavřít